Sample IELTS Speaking Part 2: Describe a popular place for sports

Chủ đề THỂ THAO có vẻ khó nhằn với các bạn đúng không? Tham khảo ngay bài giải mẫu cho đề thi mới nhất trong quý 3/2022 – nơi phổ biến để tập thể thao. 

1. Structural language – Các mẫu câu để nối ý 

Để đề cập về từng khía cạnh của đề bài, chúng ta dùng:

 • Speaking of …
 • Regarding …

Khi muốn thể hiện sự đối lập về ý nghĩa, sử dụng liên từ:

 • On the contrary, …

Khi cần nhấn mạnh điểm đặc biệt về đề tài đó:

 • What strikes me most is ….

Khi cần kể lại một sự kiện trong quá khứ, chúng ta dùng:

 • Back then when I ….

Kết thúc, một cụm từ rất hay “Sau tất cả…” dùng để kết thúc 1 ý kiến sau khi đã cân nhắc hoặc hoàn thành tất cả mọi việc.

 • When all is said and done, …

2. Chiến thuật lên ý tưởng:

Trong bài nói mẫu, cô Thảo Lâm đã sử dụng hai chiến thuật để làm cho bài nói hay hơn:

a) Chiến thuật so sánh: ở phần đầu bài, có một sự so sánh giữa cái người ta thường nghĩ ‘people usually think of’ với cái tôi chọn ‘On the contrary, to me,…’

b) Chiến thuật kể lại một câu chuyện trong quá khứ: bằng cách đưa vào sự thay đổi về thì và đưa ra một ví dụ cụ thể ‘Back then, when I was a uni student…’, bài nói ‘ghi điểm’ hơn vì có bằng chứng rõ ràng.

3. Bài nói mẫu

4. Vocabulary – Từ vựng hay nên dùng

 • frequent (v) thường xuyên lui tới
 • in the proximity of: (trong khoảng cách) gần
 • situated in (a) tọa lạc tại
 • the heart of the city (n) trung tâm thành phố
 • number-one (n) hàng đầu, số một
 • of all ages: thuộc mọi lứa tuổi
 • greenery (n) nhiều cây xanh
 • retreat (n) sự rút lui khỏi, sự trốn khỏi
 • the hustle and bustle (IDM) sự náo nhiệt, tấp nập
 • abundance (n) số lượng lớn
 • range (v) from … to…: đa dạng từ … đến…
 • taichi (n) thái cực quyền
 • unlike (a) không giống
 • terrain (n) đất

Đừng quên học và tập dùng các từ vựng màu cam và các cụm từ màu tím để nối ý cho các bài nói Part 2 của bạn nhé. ♥

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email