BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Xây mới hay trùng tu các công trình? | Restoring or building new buildings – Arrowenglish

Chính phủ nên đổ tiền vào xây dựng các công trình mới (nhà cửa, cầu cống…) hay đầu tư trùng tu, cải tạo các tòa nhà cũ nhưng mang giá trị tinh thần cao? 

Đề thi này nằm trong danh sách tổng hợp đề Task 2 tháng 5/2021. Nếu bạn chưa xem, bấm vào  đây nhé.

Task question:

Government should support old building restoration rather than invest in the construction of new houses, offices and roads.

To what extent do you agree or disagree?

(Chính phủ nên đầu tư vào việc trùng tu các công trình cũ thay vì xây dựng nhà cửa, đường sá, văn phòng mới. Bạn đồng ý với quan điểm này không?)

Sau khi đã hiểu đề, cùng đọc bài mẫu band 7+ của cô Thảo Lê (8.5 IELTS overall) – giáo viên Writing tại Arrowenglish nhé!

Vocab highlight

 1. (be) in contention: đang được tranh chấp
 2. financial support (n): hỗ trợ tài chính
 3. (to) alleviate: làm giảm bớt (một vấn đề nào đó)
 4. steep housing prices (n): giá nhà cao chót vót
 5. residential establishment (n): cơ sở lưu trú
 6. (to) subsidise: trợ cấp
 7. strict safety standard (n): tiêu chuẩn an toàn gắt gao
 8. commercial property developer (n): chủ xây dựng công trình thương mại
 9. (to) breach: vi phạm
 10. (to) collapse: sụp đổ
 11. (to) fall into disuse: bị bỏ đi không dùng đến
 12. (to) preserve cultural identity: bảo tồn bản sắc văn hóa
 13. world heritage site (n): di sản thế giới
 14. economic benefit (n): lợi ích kinh tế

Teacher’s tip

Ngoài specific vocabulary cho từng chủ đề trong câu hỏi, để viết bài chắc và chặt chẽ, hãy chú ý những cụm từ màu xanh cô Thảo dùng để chuyển ý nhé (Cohesive devices).

—————————————————

THEO DÕI ARROWENGLISH ĐỂ CẬP NHẬT THÊM CÁC BÀI GIẢI MẪU VÀ KIẾN THỨC CHO KỲ THI IELTS CÁC BẠN NHÉ! 

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email