IELTS SPEAKING PART 3 – Chủ đề Share

Tham khảo phần trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 3, chủ đề Share (chia sẻ) nhé! 

Bạn có cho rằng trẻ em thích chia sẻ không?

“Việc trẻ em thích chia sẻ hay không thật khó đoán, nhưng từ những gì tôi quan sát được, tôi nghĩ rằng trẻ con thường không thích chia sẻ đồ vật của mình với người khác. Điều này có thể xuất phát từ bản năng sở hữu rất khó giải thích, khiến chúng không muốn chia sẻ tài sản của mình. Điều này rõ ràng được thấy ở những đứa trẻ nhỏ, khi có đứa trẻ cùng tuổi lấy đồ chơi của mình, chúng ngay lập tức khóc nhè và nổi giận. Thậm chí khi cha mẹ muốn đụng vào những đồ vật cá nhân của con như sách hay quần áo, họ cũng phải hỏi trước, nếu không trẻ có thể nổi đoá.”

  • be unwilling to (do something) (adj) không muốn (làm gì)
  • burst into tears (idm) oà khóc
  • throw a tantrum (phrs) nhảy đùng đùng lên
  • turn red (phrs.) nổi đoá

Làm thế nào bố mẹ có thể dạy trẻ cách san sẻ?

“Theo kiến thức khiêm tốn của tôi, điều cốt lõi của việc dạy trẻ em về việc chia sẻ nằm ở tấm gương các bậc phụ. Vì phụ huynh là người gần gũi nhất với trẻ, hành vi của họ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Khi nhìn thấy người lớn trong gia đình chia sẻ thức ăn với nhau trong bữa cơm hoặc giúp đỡ những người vô gia cư bằng cách quyên góp quần áo, trẻ sẽ nhận thức rõ hơn về việc “chia sẻ là nhân đôi niềm vui”. Cuối cùng, khái niệm chia sẻ và vai trò quan trọng của nó trong việc củng cố quan hệ xã hội sẽ được khắc sâu trong tâm trí của trẻ. Do đó, khi trưởng thành, chúng sẽ xem việc đối xử tốt với người khác như một thói quen tự nhiên.”

  • behavioral patterns (n) xu hướng hành vi
  • sharing is caring (idm) chia sẻ là nhân đôi niềm vui
  • be engraved on someone’s mind (idm) khắc sâu vào tâm trí
  • force of habit (phrs) như thói quen

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email