BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Environment

Ai là người nên cắt giảm việc sử dụng bao bì nhựa? Nhà sản xuất và siêu thị hay người tiêu dùng? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.
(Đề thi tháng 4/2023)

(Một số người cảm thấy rằng các nhà sản xuất và siêu thị phải có trách nhiệm giảm số lượng đóng gói hàng hóa. Những người khác lập luận rằng khách hàng nên tránh mua hàng hóa có nhiều bao bì. Bàn luận hai ý kiến trên và nêu quan điểm của bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài: Paraphrase đề bài 

2. Thân bài 1 (Ý kiến 1): Các nhà sản xuất và siêu thị nên có trách nhiệm chính trong việc giảm số lượng đóng gói hàng hóa

  • Giải thích 1: Nhiều người tiêu dùng không biết về tác hại đến môi trường của bao bì nhựa

+ Triển khai: Nếu các nhà sản xuất và siêu thị hạn chế bao bì nhựa và quảng bá bao bì được làm từ các nguyên liệu phân hủy sinh học Người tiêu dùng có thể được thuyết phục chuyển qua dùng các lựa chọn thân thiện với môi trường hơn

  • Giải thích 2: Các nhà sản xuất và siêu thị có ảnh hưởng lớn hơn lên xã hội so với các cá nhân, nên bất kỳ thay đổi nào từ phía họ sẽ có ảnh hưởng rộng rãi hơn

+ Ví dụ: Một số cửa hàng địa phương chỉ sử dụng hộp đựng và túi giấy cho đồ ăn mang đi gây hứng thú về phong trào xanh với người dân địa phương người dân bắt đầu mang túi tote (túi vải) khi đi mua sắm

3. Thân bài 2 (Ý kiến 2): Khách hàng cũng có thể góp phần cắt giảm số lượng đóng gói hàng hóa

  • Giải thích: Họ có thể gây áp lực cho các nhà cung cấp về việc giảm thiểu bao bì nhựa và cân nhắc sản phẩm làm từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường

+ Triển khai 1: Họ có thể tẩy chay các cơ sở kinh doanh hoặc sản phẩm có nhiều bao bì nhựa, và ủng hộ các nơi dùng bao bì thân thiện với môi trường

+ Triển khai 2: Tuy nhiên, để buộc các công ty phải thay đổi, người tiêu dùng phải nỗ lực cùng nhau

Food packaging sample essay

Paraphrase

1. manufacturers = suppliers = businesses = corporations (n) nhà sản xuất / cơ sở kinh doanh

2. supermarkets = distributors = retailers (n) siêu thị / nhà phân phối / nhà bán lẻ

3. reduce the amount of packaging (v. phr.) giảm số lượng đóng gói hàng hóa

= miminise packaging

= cut down packaging

= lower packaging

4. customers = consumers = buyers (n) khách hàng / người tiêu dùng

5. packaging = packages = wrappings = containers / bags (n) bao bì

6. environment-friendly = environmentally friendly = eco-friendly (adj) thân thiện với môi trường

 

Vocabulary

  • assume the primary role (v. phr.) đảm nhận vai trò chính
  • take the initiative (v. phr.) chủ động
  • promote (v) quảng bá
  • place pressure on (sb) (v. phr.) gây áp lực lên (ai đó)
  • boycott (v) tẩy chay
  • collective effort (n. phr.) nỗ lực tập thể
  • attract attention (v. phr.) thu hút sự chú ý

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email