BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Chủ đề khá thú vị nói về mô hình giáo dục trong tương lai. Tham khảo bài viết mẫu dưới đây ngay nhé!

The typical teaching situation of a teacher and students in the class will not exist by the year 2050. To what extent do you agree or disagree? (Đề thi tháng 8/2022)

(Có ý kiến cho rằng bối cảnh giảng dạy trong lớp học ngày nay sẽ không còn tồn tại vào khoảng năm 2050. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Dàn ý

1. Mở bài: Giới thiệu quan điểm hoàn toàn đồng ý rằng sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai

2. Thân bài 1: Thay đổi thứ 1

    • Ý chính 1: Lớp học trang trọng khi giáo viên giảng bài trước nhiều học sinh sẽ được thay thế bằng lớp học điện tử >>> Cho ví dụ
    • Ý chính 2: Những phương thức mới sẽ phổ biến >>> Giải thích nguyên nhân: để đáp ứng yêu cầu mới

3. Thân bài 2: Thay đổi thứ 2

    • Lý do: ai cũng có thể tiếp cận thông tin -> vai trò của giáo viên thay đổi >>>  Cho ví dụ về 2 vai trò mới của giáo viên

4. Kết bài: Lặp lại quan điểm

Sau khi đã hiểu đề và dàn ý, cùng đọc bài mẫu band 7+ từ Arrowenglish bên dưới nào.

Vocabulary & Collocation highlights

1. in the light of (idm): bởi vì

2. mobility (n) tính tiện lợi nhờ lợi ích của công nghệ

3. get connected with a global reach : kết nối với thế giới

4. cutting-edge (a) rất hiện đại

5. ubiquitous (a) phổ biến

6. knowledge holder (n) người sở hữu kiến thức

7. facilitator (n) người hỗ trợ

8. problem solver (n) người giải quyết vấn đề

9. adapt (v) thay đổi

10. novel (a) mới mẻ

11. without a doubt : chắc chắn

 

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email