Học IELTS – Ôn ngữ pháp về Mệnh đề quan hệ
Học IELTS – Ôn ngữ pháp về Mệnh đề quan hệ
Process Diagram – Ôn lại một chút về từ vựng và cấu trúc

Process Diagrams, Maps và Tables là những dạng thức Writing Task 1 xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây (tháng 5, 6, 7/ 2014). Trong bài hôm nay các bạn cùng ArrowEnglish ôn lại một số cấu trúc và từ vựng đăc trưng...

Xem thêm >>
Phân tích yếu tố tạo nên bài viết điểm cao

Bài viết dưới đây được đánh giá band 9, nhưng tại sao? Cùng đọc và thử phân tích xem những yếu tố nào tạo nên 1 bài viết điểm cao? The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear that there are...

Xem thêm >>
facebook youtube email