IELTS Writing: Viết dưới số từ quy định có mất điểm không?
IELTS Writing: Viết dưới số từ quy định có mất điểm không?
TỰ HỌC TẠI NHÀ ĐIỂM IELTS WRITING VẪN KHÔNG BỊ ‘TỤT DỐC’

Kỹ năng Writing đòi hỏi ngoài sử dụng các từ vựng, ngữ pháp linh hoạt thì việc sắp xếp nội dung, luận điểm khi viết trong đoạn văn vô cùng quan trọng. Cùng Arrowenglish check qua những lưu ý khi tự học tại nhà khi...

Xem thêm >>
Bài essay 7.0 có nhận xét của giám khảo

Chủ đề: It is important to ensure that children with a wide range of abilities and from a variety of social background mix with each other at school. To what extend do you agree or disagree? I most agree with this statement, and I am...

Xem thêm >>
facebook youtube email