Arrowenglish tuyển dụng trợ lý giám đốc và giáo viên IELTS
Arrowenglish tuyển dụng trợ lý giám đốc và giáo viên IELTS
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM và CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN KHÓA HỌC CẤP CAO

THÔNG TIN TUYÊN DỤNG  1. Quản lý trung tâm – Center Manager Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm hoạt động và sự phát triển của ArrowEnglish. Tổ chức hoạt động giảng dạy, tuyển dụng, huấn luyện giáo viên, nhân viên của ArrowEnglish. Đảm bảo...

Xem thêm >>
facebook youtube email