Đội Ngũ Giáo Viên

Chúng tôi tự hào với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn

Giáo viên chúng tôi sẽ tư vấn lộ trình và phương pháp học tập phù hợp nhất cho từng học viên. Học viên chưa từng phải so sánh giáo viên của trung tâm với giáo viên bản ngữ và luôn rất hài lòng với những kiến thức và kỹ năng học được trên lớp.

Nguyễn Vũ Đan Hà

Nguyễn Vũ Đan Hà

Co-founder, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra
Trịnh Dao Nguyệt Nữ

Trịnh Dao Nguyệt Nữ

IELTS 8.5, MA in Applied Linguistics with Distinction, Curtin University of Technology
Bùi Thị Diễm My

Bùi Thị Diễm My

IELTS 8.0, Bachelor of Arts with Distinction, Bangalore University
Vũ Tường Thịnh

Vũ Tường Thịnh

IELTS 8.0, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education, Curtin University of Technology
Nguyễn Thị Diệp Tùng

Nguyễn Thị Diệp Tùng

IELTS 8.0, Bachelor of TESOL, Pedagogy University
Nguyễn Hồ Thanh Trúc

Nguyễn Hồ Thanh Trúc

IELTS 7.5, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education with Distinction, Curtin University of Technology
Phạm Quỳnh Như

Phạm Quỳnh Như

IELTS 8.0, Bachelor of English, Pedagogy University
Võ Đào Phú Sĩ

Võ Đào Phú Sĩ

IELTS 8.0, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education, Curtin University of Technology
Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

IELTS 7.5, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra
Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Thanh Thảo

IELTS 8.0, Master of Art in Education, University of Tampere
Ngô Tuấn Duy

Ngô Tuấn Duy

IELTS 8.0, Bachelor of Arts in Teaching English as a Foreign Language, Pedagogy University
Trần Thi Đan

Trần Thi Đan

IELTS 7.5, Bachelor of Arts in Teaching English as a Foreign Language, Pedagogy University

Press enter to search