Tất Tần Tật Từ Vựng Tiếng Anh Về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Tất Tần Tật Từ Vựng Tiếng Anh Về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
98 cách để thay thế “Good job” | 98 ways to say “Good job”

1. You hit the target. 2. You’re on the right track now! 3. You are very good at that 4 That’s very much better! 5. I’m happy to see you working like that! 6 You’re doing a good job 7 That’s the best you’ve ever...

Xem thêm >>
facebook youtube email