Process Diagram – Ôn lại một chút về từ vựng và cấu trúc
Process Diagram – Ôn lại một chút về từ vựng và cấu trúc
Đề thi nói Part 2: Describe a historical building in your area

Chủ đề về lịch sử luôn là một trong những chủ đề “khô khan” và khiến không ít ứng viên “đứng hình” khi không may bị hỏi. Trong tháng 4, với sự kiện lịch sử quan trọng 30/04 – ngày miền Nam thống nhất đất nước,...

Xem thêm >>
facebook youtube email