Cách để paraphrase "solve a problem" - IELTS Writing

 

Problems - Solutions là một trong 5 dạng essay của IELTS. Câu hỏi đề bài thường yêu cầu các bạn phân tích 2 khía cạnh của một hiện tượng: problems (các khó khăn mà hiện tượng này gây ra) và solutions (giải pháp).

Từ vựng dành cho các hiện tượng khác nhau có thể thay đổi, nhưng ngôn ngữ để bàn luận "problems" và "solutions" giữ nguyên. Vậy mục tiêu của người viết là sử dụng đa dạng các từ ngữ chỉ problems và solutionsgiữ được độ chuẩn xác cao. Cùng tham khảo bộ language for problems and solutions dưới đây của Arrowenglish nhé!

Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search