Cách để paraphrase "solve a problem" - IELTS Writing

Cách để paraphrase "solve a problem" - IELTS Writing

In Email
(0 bình chọn)

 

Problems - Solutions là một trong 5 dạng essay của IELTS. Câu hỏi đề bài thường yêu cầu các bạn phân tích 2 khía cạnh của một hiện tượng: problems (các khó khăn mà hiện tượng này gây ra) và solutions (giải pháp).

Từ vựng dành cho các hiện tượng khác nhau có thể thay đổi, nhưng ngôn ngữ để bàn luận "problems" và "solutions" giữ nguyên. Vậy mục tiêu của người viết là sử dụng đa dạng các từ ngữ chỉ problems và solutionsgiữ được độ chuẩn xác cao. Cùng tham khảo bộ language for problems and solutions dưới đây của Arrowenglish nhé!

1. Synonyms của "problem"

 synonyms of problem

2. Synonyms của "solution"

synonyms of solution

3. Cách diễn đạt thay thế của "(to) solve a problem" - tìm ra giải pháp cho một vấn đề

Trên thực tế, học từ theo một cụm dài luôn luôn tốt hơn học từ đơn lẻ. 

solve a problem

Sử dụng các cụm từ trên trong 1 câu như thế nào? 

  • One practical measure (to deal with this situtation) is for government to encourage professionals to stay in their country by offering them better work conditions. 
  • Another answer (to address this issue) is for poorer countries to offer better standards of living. 

Bài viết liên quan: 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %21 %376 %2022 %15:%02

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search