IELTS Writing Task 2: Social media

In Email
(5 bình chọn)

3d social media icons background 52683 28863

Dear cả nhà, những bạn nào có theo dõi đề thi viết luận IELTS gần đây sẽ thấy rõ 2 điểm. Thứ nhất, đề thi ngày càng hẹp hơn chứ không chung chung như trước đây nữa. Thứ hai, những đề viết luận task 2 gần đây khá gần gũi với ứng viên. Đề thi vào ngày 16/12 vừa rồi là 1 ví dụ.

 The use of social media, such as Facebook and Twitter, is replacing face-to-face contact in people's everyday lives. Do you think the advantages of this trend outweigh its disadvantages?

 

Để viết bài này, mình sẽ chọn theo hướng là hại nhiều hơn lợi, và tập trung vào 2 hướng sau.

1. Kỹ năng giao tiếp suy giảm và mất dần

2. Bắt nạt qua mạng gia tăng và ngày một nghiêm trọng hơn

Cả nhà cùng thử sức nhé! Để xem thêm các đề thi IELTS khác, nhấp vào đây!

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %24 %357 %2020 %14:%11

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search