BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Nghiên cứu khoa học nên do ai quản lý? | Controlling scientific research - Arrowenglish

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc phát triển quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: việc quản lý nghiên cứu khoa học nên được trao cho ai - chính phủ hay các công ty tư nhân?
Xem thêm...

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Động vật tuyệt chủng hoàn toàn do tự nhiên? | Who is to blame for animal extinction? - Arrowenglish

Các loài động vật đã tuyệt chủng như khủng long hoặc chim dodo là do tác động từ tự nhiên. Nhưng điều đó có nghĩa rằng con người hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm khi các động vật khác biến mất không?

Xem thêm...

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Cấm điện thoại ở nơi công cộng? | Banning mobile phones in public spaces? - Arrowenglish

Điện thoại đã trở thành vật bất ly thân hay thậm chí là trợ lý, bạn thân của nhiều người. Bạn nghĩ sao về gợi ý cấm điện thoại ở nơi công cộng?

Xem thêm...

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Xây mới hay trùng tu các công trình? | Restoring or building new buildings - Arrowenglish

Chính phủ nên đổ tiền vào xây dựng các công trình mới (nhà cửa, cầu cống...) hay đầu tư trùng tu, cải tạo các tòa nhà cũ nhưng mang giá trị tinh thần cao? 

Xem thêm...

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 8+): Bình đẳng giới trong quân đội | Gender equality in the army - Arrowenglish

Web AE 4

Bình đẳng giới trong quân đội luôn là một vấn đề được tranh cãi nảy lửa. Sự tham gia của phụ nữ vào các lực lượng vũ trang đem lại những thuận lợi và khó khăn gì? 

Xem thêm...
Press enter to search