IELTS PART 1: ROBOTS

IELTS PART 1: ROBOTS

Chủ để người máy đã được hỏi rất nhiều trong thời gian vừa qua và được dự báo là sẽ còn được hỏi nhiều trong thời gian sắp tới. Bạn nào chưa chuẩn bị cho chủ đề này mà sắp thi thì mình tranh thủ xem qua là vừa cả…
Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search
});})(jQuery);