Essay mức 5.0+ và 7.0+ tham khảo

Essay mức 5.0+ và 7.0+ tham khảo

  Topic 1 The boys are most influenced by their fathers and girls are most influenced by their mothers. Do you agree or disagree? Use specific reasons and details to support your opinion. Bài làm của học viên: It is true that nowadays parent have a great influence over thechildren. Some people hold…
Xem thêm...
Đề thi IELTS tại Việt Nam và bài giải gợi ý

Đề thi IELTS tại Việt Nam và bài giải gợi ý

Trong bài này, ArrowEnglish chia sẻ với các bạn 1 đề thi writing thực tế tại Việt Nam và cũng đã xuất hiện ở những nước khác với nội dung tương tự. Writing task 2 (February 2011-Vietnam) Some people think women should have an equal role alongside men in both…
Xem thêm...

20 câu hỏi thắc mắc về IELTS và lời giải đáp

Chúng tôi xin trích dẫn 20 câu hỏi về kỳ thi IELTS và các câu trả lời. Hy vọng chúng cung cấp thêm cho bạn thông tin về IELTS. [toggle state="close" title="1. IELTS là gì?"] IELTS (đọc là /ˈaɪ.ɛlts/) (International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế đánh…
Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search
});})(jQuery);