Useful expressions for topic "FAMILY"

Useful expressions for topic "FAMILY"

In Email
(1 Bình chọn)

Nếu bạn là thành viên thân thiết và thường xuyên tới tui website của ArrowEnglish, hẳn các bạn đã thấy mình chia sẽ câu hỏi về chủ đề "FAMILY" - 1 trong những chủ đề thường được nhất trong PART 1 của bài thi nói IELTS.

Bên dưới sẽ là 1 số cụm từ và thành ngữ có liên quan để giúp các bạn nâng điểm cho phần từ vựng của mình nhé!

Types of family

Nuclear family gia đình hạt nhân

Extended family gia đình nhiều thế hệ

Single-parent family gia đình chỉ có ba hoặc mẹ cùng với con của họ

Family activities

go for a picnic

travel together

eat/ cook together

talk to each other

Other useful expressions

sibling(s) anh/chị em ruột

take after/ resemble giống (ai)

E.g. Most people think that I resemble my mother. I, however, believe that I take after my father.

have a lot in common/ share many things in common có nhiều điểm tương đồng

look after/ take care of chăm sóc (ai)

get on/ along with hợp tính với (ai)

age difference khác biệt về độ tuổi

Để xem thêm các bài chia sẽ thú vị khác, click here!

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %09 %184 %2017 %10:%01

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search