Đề thi IELTS (57)

Những Yếu Tố Nào Tạo Nên Một Bài Viết IELTS Điểm Cao?

Những Yếu Tố Nào Tạo Nên Một Bài Viết IELTS Điểm Cao?

Bài viết dưới đây được đánh giá band 9, nhưng tại sao? Cùng đọc và thử phân tích xem những yếu tố nào tạo nên 1 bài viết điểm cao? Đề: Flow chart The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear that there are six distinct…
Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search
});})(jQuery);