Đề thi IELTS (60)

Đề thi IELTS năm 2012 - Kỳ 1

Đề thi IELTS năm 2012 - Kỳ 1

1. Dạng câu hỏi IELTS tại Úc Tháng 02.2012 Listening test Section 1. A lady applied for position in a book stall. She was asked about her address, experience and availability for starting in the new job. Section 2. Hostel information for students. Section 3. Conversation between two students about…
Xem thêm...
Đề thi IELTS tại Việt Nam và bài giải gợi ý

Đề thi IELTS tại Việt Nam và bài giải gợi ý

Trong bài này, ArrowEnglish chia sẻ với các bạn 1 đề thi writing thực tế tại Việt Nam và cũng đã xuất hiện ở những nước khác với nội dung tương tự. Writing task 2 (February 2011-Vietnam) Some people think women should have an equal role alongside men in both…
Xem thêm...
Những Yếu Tố Nào Tạo Nên Một Bài Viết IELTS Điểm Cao?

Những Yếu Tố Nào Tạo Nên Một Bài Viết IELTS Điểm Cao?

Bài viết dưới đây được đánh giá band 9, nhưng tại sao? Cùng đọc và thử phân tích xem những yếu tố nào tạo nên 1 bài viết điểm cao? Đề: Flow chart The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear that there are six distinct…
Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search
});})(jQuery);