Bài giải mẫu (47)

Bài viết tham khảo chủ đề Dangerous Sports

Bài viết tham khảo chủ đề Dangerous Sports

Dưới đây là bài viết tham khảo về chủ đề Dangerous Sports trong bài Đề thi IELTS tại Việt Nam - Cập nhật luyện tập trong tháng 9 Các bạn tham khảo để có thêm ideas nhé Should dangerous sports such as boxing or motor-racing be banned? Millions of people…
Xem thêm...
Bài viết tham khảo cho Đề thi IELTS xuất hiện nhiều nhất đầu năm 2014

Bài viết tham khảo cho Đề thi IELTS xuất hiện nhiều nhất đầu năm 2014

Đầu tháng 7, ArrowEnglish đã chia sẻ với các bạn Đề thi IELTS xuất hiện nhiều nhất năm 2014. Trong bài này, mời các bạn tham khảo một số ideas cùng với bài giải gợi ý của chủ đề này Job/ Career Possible outline:1. Reasons: Fresh graduates have no experience,…
Xem thêm...
5 dạng General Module Task 1 với bài giải đề nghị

5 dạng General Module Task 1 với bài giải đề nghị

Chúng tôi thu thập 5 ĐỀ LETTER WRITING - task 1 của dạng thức General của IELTS MỚI NHẤT. Cùng với 5 câu đề, chúng tôi cũng gửi đến các bạn 5 bài giải đề nghị. Cách giải của các đề trên không phản ánh quan điểm của chương trình…
Xem thêm...
Essay mức 5.0+ và 7.0+ tham khảo

Essay mức 5.0+ và 7.0+ tham khảo

  Topic 1 The boys are most influenced by their fathers and girls are most influenced by their mothers. Do you agree or disagree? Use specific reasons and details to support your opinion. Bài làm của học viên: It is true that nowadays parent have a great influence over thechildren. Some people hold…
Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search
});})(jQuery);